Згідно з дослідженням «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023», три найкращі методи й формати навчання для керівників: коучинг і наставництво (77%); змішане навчання (53%); case studies (39%). /Getty Images
Категорія
Лідерство
Дата

Управління змінами, прокачування лідерства та бачення стратегії – основні компетенції для сучасного керівника. Чи потрібно вкладатися у розвиток менеджерів та які форми навчання обрати? Дослідження

Згідно з дослідженням «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023», три найкращі методи й формати навчання для керівників: коучинг і наставництво (77%); змішане навчання (53%); case studies (39%). Фото Getty Images

Щоб зрозуміти запит українських і глобальних компаній щодо розвитку компетенцій керівників бізнесу, які працюють в Україні, агенція з інвестицій у людський капітал APT у партнерстві з «Європейською асоціацією програмного забезпечення» провели дослідження «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023». Олександра Альхімович та Марія Кот, керівні партнерки агенції APT, розповідають, про що вони дізналися з його результатів

Інвестувати? Почекати? Продавати? Війна змінює все, крім обов’язку лідера приймати виважені рішення. Вже 30 травня 40+ спікерів поділяться досвідом на Першій щорічній конференції про фінанси, інвестиції та економічне зростання. Купуйте квиток за посиланням.

Сучасні умови вимагають від керівників здатності адаптуватися до мінливого середовища, підтримувати та розвивати свої команди, ефективно спілкуватися й стимулювати розвиток працівників для досягнення бізнес-цілей. Часто лінійні менеджери відчувають нестачу навичок управління персоналом, їм бракує лідерства.  

Така проблематика, зокрема, згадується у звіті платформи LinkedIn за 2022 рік ​​«The Transformation of L&D»: у 2022-му 49% навчальних програм були спрямовані на розвиток управлінських компетенцій. 

Досвід бізнес-шкіл та освітніх платформ, які працюють на українському ринку – UCU Business School, LABA, Prometheus – також підтверджують цей тренд. Клієнти активно звертаються з проханням про створення комплексних навчальних програм для менеджерів різних рівнів управління. 

Далі – основні висновки з дослідження «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023».

Навчання та розвиток 

95% опитаних для дослідження респондентів вважає, що навчання й розвиток керівників є актуальними, 3% – що ні. 2% – що це залежить від цілей організації.

10 управлінських компетенцій, які потрібно розвивати вже зараз. Дані: дослідження APT «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023»

10 управлінських компетенцій, які потрібно розвивати вже зараз. Дані: дослідження APT «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023»

Методи та формати навчання

Цікавими виявилися результати щодо методів і форматів навчання, які респонденти вважають найбільш ефективними для розвитку керівників, порівняно з тими, що вже застосовуються в їхніх організаціях. 

Є підстави вважати, якщо менеджери високо оцінюють певний формат, вони бажають використовувати цей підхід. Це може служити орієнтиром для компаній щодо впровадження таких підходів.

Методи та формати навчання, які найбільш ефективні для розвитку керівників. Дані: дослідження APT «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023»

Методи та формати навчання, які найбільш ефективні для розвитку керівників. Дані: дослідження APT «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023»

З огляду на ефективність, на думку респондентів, три найкращі методи та формати навчання: 

 • коучинг та наставництво (77%);
 • змішане навчання (53%);
 • case studies (39%). 

При цьому відсоток застосування коучингу і наставництва й case studies в організаціях нижче за очікуваний: 55% та 26% відповідно. 

Цікавим є також показник щодо електронного навчання: цей формат широко використовується в організаціях, проте респонденти оцінюють його дієвість значно нижче за відсотком використання. Можливо, це привід подумати, чи всі навчальні програми в електронному каталозі відповідають стратегічним цілям організації та особистим цілям розвитку керівників, мають зручний інтерфейс й актуальний і цікавий контент.

Також респонденти високо оцінили такі підходи до навчання, як симуляція та навчання «pear-to-pear», при цьому відсоток застосування цих форматів нижчий за очікуваний. Можливо, ці формати стануть новою цікавою практикою у розвитку керівників для багатьох організацій.

Мікронавчання також оцінене досить високо респондентами, але, порівняно з іншими підходами, набрало найменшу кількість голосів. Це може бути показником того, що такий метод слід використовувати у комплексі з іншими для найефективніших результатів при впровадженні плану розвитку керівників. 

До прикладу, теоретичний блок учасник навчальної програми прослуховує у вигляді мікроуроків, а практично відпрацьовує за допомогою case study у групі.

Оцінка менеджерських компетенцій та навчальних програм

Для оцінки ефективності зусиль і досягнень поставлених цілей у рамках плану розвитку лідерства необхідно встановити механізм моніторингу, який дозволяє проводити оцінку прогресу під час та після завершення плану. 

Респонденти зазначили, що використовують наступні методи оцінки менеджерських компетенцій: 

 • оцінка 180 або 360 градусів (53%);
 • інтерв’ю по компетенціях (50%); 
 • опитування (18%);
 • тестування (18%);
 • Gap аналіз за навичками (11%).

Критеріями ефективності навчальних програм є такі показники: результати роботи після навчання (63%), задоволеність від досвіду навчання (52%), успішність проходження навчання (31%), кількість учасників, які закінчили навчання, та відсоток плинності серед них (27%), а також повернення інвестицій (15%).

Критерії ефективності навчальних програм. Дані: дослідження APT «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023»

Критерії ефективності навчальних програм. Дані: дослідження APT «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023»

Попит на управлінські навички

Якщо спробувати розглянути перспективи попиту на управлінські навички через три-п’ять років, респонденти відзначили, що найбільш важливими є гнучкість та адаптивність, управління персоналом і впровадження змін.

Решту виділених компетенцій можна згрупувати за моделлю лідерських навичок SHRM за трьома напрямами:

 • управління організацією;
 • управління іншими;
 • управління собою.

Необхідні компетенції для управління організацією за три–п’ять років: 

 • Впровадження інновацій, стратегічне мислення, креативне мислення, прийняття рішень, цілепокладання, кризовий менеджмент, системне мислення, ділова хватка, управління невизначеністю, управління процесами.

Компетенції для управління іншими за три–п’ять років: 

 • Лідерство, міжкультурний інтелект, управління гібридними глобальними командами, емоційний інтелект, управління відносинами, делегування, управління конфліктами.

Компетенції для управління собою за три–п’ять років: 

 • Цифрова грамотність, життєстійкість, презентаційні навички, ситуативна самосвідомість, вміння навчатися, уважність, людиноцентричність, експертність у галузі, радикальна відвертість.

Переваги інвестицій у розвиток власних менеджерів

Розвиток менеджерів є стратегічним інвестуванням у майбутнє організації, яке стимулює її успіх, стійкість і здатність досягати поставлених цілей у непередбачуваному бізнес-середовищі. 

1. Підвищення продуктивності. Оснащені керівники ефективно управляють ресурсами, розподіляють завдання та керують командою.

2. Управління персоналом. Вміння менеджерів мотивувати, розвивати й утримувати талановитих співробітників робить організацію привабливішою для потенційних працівників і зменшує плинність кадрів.

3. Інноваційність та адаптивність. Далекоглядні лідери сприяють створенню інноваційної корпоративної культури, здатної адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі й ринкових умов.

4. Управління кризами. Менеджери з розвинутими навичками управління можуть ефективно реагувати на кризові ситуації та забезпечувати стабільність компанії в складних періодах.

5. Покращення репутації. Компанії, які активно інвестують у розвиток своїх керівників, зазвичай відомі як прогресивні та респектабельні роботодавці, що може залучати більше клієнтів й інвесторів.

6. Ефективне використання ресурсів. Зрілі менеджери сприяють оптимізації використання ресурсів компанії, що дозволяє знизити витрати та підвищити прибутковість.

7. Посилення конкурентоспроможності. Ефективні керівники надають організації конкурентну перевагу, допомагаючи їй зберігати лідерство на ринку.

8. Внутрішній розвиток. Запровадження програм розвитку менеджерів у компанії дозволяє збільшити кадровий резерв і залучати на керівні посади внутрішні таланти.

Розвиток менеджерів стає ключовим фактором у досягненні успіху організації. Результати цього дослідження можна використовувати для прийняття рішення щодо побудови плану розвитку керівників в організаціях.

Дослідження «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023»

Основна мета дослідження «Потреби в навчанні та розвитку менеджерів 2023» – вивчити погляди фахівців та експертів щодо необхідності в розвитку компетенцій для управління організацією, іншими та собою. 

В опитуванні взяли участь 157 респондентів: 96 керівників ІТ-сектору, 61 власник і менеджер інших галузей. Цільовою аудиторією були чоловіки та жінки, які є керівниками або власниками малого (21%), середнього (16%) та великого бізнесу (62%). Період – липень–серпень 2023 року.

Матеріали по темі
Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Виправити
Попередній слайд
Наступний слайд
Новий номер Forbes Ukraine

Замовляйте з безкоштовною кур’єрською доставкою по Україні